Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

 

Το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΑΡΜΟΝΙΑ Hotel ακολουθεί τους εθνικούς κανονισμούς και πρωτόκολλα ασφαλείας όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Τουρισμό, το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ*. Τα περιγραφόμενα μέτρα αναθεωρούνται και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις και οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης.

*(άρθρο 60 Ν. 4688/2020 – ΦΕΚ Α΄ 101/24.05.2020 και υπ’ αριθμ. 6632/16.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, ΦΕΚ Β 1223/17.03.2022 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6632/16.04.2021).*(άρθρο 60 Ν. 4688/2020 – ΦΕΚ Α΄ 101/24.05.2020 και υπ’ αριθμ. 6632/16.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, ΦΕΚ Β 1223/17.03.2022 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6632/16.04.2021).

Σχέδιο Δράσης

Υπεύθυνη Συντονίστρια για την επίβλεψη της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης: Μαργαρίτα Καραμολέγκου

Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων βασίζονται στην εκπαίδευση που έλαβε η συντονίστρια για την επίβλεψη της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Μαργαρίτα Καραμολέγκου, από το Επιμελητήριο Κυκλάδων μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης τηλεδιάσκεψης, διάρκειας 2 ωρών.

Το Προσωπικό Μας

Το προσωπικό του ARMONIA Hotel έχει λάβει εκπαίδευση και έχει ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 από τη Συντονίστρια, κα Μαργαρίτα Καραμολέγκου και τηρεί αυστηρά τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID - 19.

Πιο αναλυτικά, το προσωπικό μας τηρεί του παρακάτω άξονες:

 • Συμμορφώνεται με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο, αποφυγή αγγίγματος προσώπου, χρήση μάσκας, ασπίδας προσώπου, γαντιών κ.λπ.).
 • Τηρεί τις σωματικές αποστάσεις (physical distancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
 • Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα κοινά με αυτά της COVID - 19 μένει στην οικία του και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση για την COVID – 19 είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα σε μικρότερη απόσταση των 2 μέτρων και για περισσότερο από χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών οφείλει να μείνει στην οικία του. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.
 • Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού κάθε πρωί.

Γενικά Θέματα Οργάνωσης Του Καταλύματος

Το ARMONIA hotel λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα:

 • Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).
 • Παρέχει αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού ή αφρού ή γέλης ή εμποτισμένα μαντηλάκια) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος,
 • Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων.
 • Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήση τους.
 • Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. φιλοξενούμενων, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.
 • Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης/υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, κ.λπ.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό αναφορικά με τις ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.
 • Προτρέπει εργαζόμενους και πελάτες για χρήση κλιμάκων και αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων, από στο μέτρο του δυνατού.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο του προσωπικού του καταλύματος

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος (Γραπτό Σχέδιο)

 • Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα III ΚΥΑ).
 • Υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του ARMONIA hotel ορίζεται η κα Μαργαρίτα Καραμολέγκου, η οποία είναι και συντονίστρια για την επίβλεψη του Σχεδίου Δράσης. Στοιχεία επικοινωνίας: 6972877081, e-mail: santorini_armonia@yahoo.gr.
 • Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο και βιβλίο συμβάντων COVID-19 (φυσικό ή ηλεκτρονικό) των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Για την τήρηση του αρχείου καταλύματος και του βιβλίου συμβάντων ενημερώνονται οι φιλοξενούμενοι και οι εργαζόμενοι και τηρείται ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και ο Ν. 4624/2019.

Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Υποδοχής

Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.

Όταν ζητείται υπάρχει δυνατότητα:

 • Ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.
 • Παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Παροχής ειδικού εξοπλισμού (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
 • Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να ενημερώσουν άμεσα την υποδοχή σε περίπτωση που παρατηρήσουν συμπτώματα ενδεχόμενης ασθένειας σε οποιονδήποτε βρίσκεται εντός του χώρου του Ξενοδοχείου.

Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να τα αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο. Τα πιο κοινά συμπτώματα της COVID - 19 είναι ο πυρετός και ο βήχας. Στα συμπτώματα επίσης μπορεί να περιλαμβάνονται πονοκέφαλος και αρθραλγίες, ρινική συμφόρηση, συνάχι, πονόλαιμος ή διάρροια. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως ήπια και αρχίζουν σταδιακά. Πολλά άτομα μπορεί να είναι ασυμπτωματικά.

Στην Υποδοχή:

 • Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τους φιλοξενούμενους.
 • Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της
 • Γίνεται κατάλληλη διαμόρφωσή της για τη διατήρηση των αποστάσεων.
 • Τοποθετείται επιδαπέδια σήμανση σε απόσταση δύο μέτρων όπου στέκεται ο πελάτης, και κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής.
 • Τροποποιείται η διάταξη των επίπλων και γίνεται ορθή διαχείριση των ατόμων που αναμένουν να εξυπηρετηθούν με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας.
 • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων.
 • Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικής πληρωμής των δαπανών διαμονής, με ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Γίνεται απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση μετά από τη χρήση.
 • Γίνεται ενημέρωση για τη διεύρυνση της διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου. To Ξενοδοχείο έχει επιλέξει το σχολαστικό καθαρισμό – απολύμανση (π.χ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου μετά από κάθε check - out.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων Χώρων, Καθαριότητα - Housekeeping

Για την καθαριότητα - απολύμανση:

 • Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
 • Εφαρμόζονται ειδικές οδηγίες καθαρισμού σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΟΔΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους σε κλειστό κάδο.
 • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές.
 • Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
 • Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.
 • Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος,
 • Αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης.
 • Έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» όπως πόμολα, κομβία ανελκυστήρων κτλ..

Για την καθαριότητα και απολύμανση στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος:

 • Όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί και όλα τα αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά, πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει.
 • Μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
 • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».
 • Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια κ.λπ.).
 • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
 • Εφαρμόζεται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
 • Τηρείται σχολαστικό καθάρισμα – απολύμανση (με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, πολύ καλός αερισμός του δωματίου, με αερισμό με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και αναμονή 1 ώρας κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών. Σε περίπτωση κρούσματος τηρείται απολύμανση και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Κατά τον αερισμό του δωματίου όπου διαπιστώθηκε κρούσμα αποφεύγεται να ανοίγουν ταυτόχρονα οι εσωτερικές πόρτες προς τον διάδρομο.

Στα δωμάτια:

 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
 • Απαγορεύεται ο καθαρισμός δωματίου επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος ή και επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος.
 • Τηρείται σχολαστικό καθάρισμα – απολύμανση (με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, πολύ καλός αερισμός του δωματίου, με αερισμό με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και αναμονή 1 ώρας κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών. Σε περίπτωση κρούσματος τηρείται απολύμανση και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Κατά τον αερισμό του δωματίου όπου διαπιστώθηκε κρούσμα αποφεύγεται να ανοίγουν ταυτόχρονα οι εσωτερικές πόρτες προς τον διάδρομο.
 • Γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών.
 • Παρέχεται επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας).
 • Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.
 • Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
 • Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά.
 • Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.
 • Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόριο κ.λπ.).

Παρασκευαστήρια / Κουζίνα

 • Τήρηση κανόνων HACCP από το προσωπικό της κουζίνας (αποτύπωση θερμοκρασιών ψυγείων, λίστες παρασκευασμένων φαγητών, θερμοκρασίες ζεστών παρασκευασμάτων).
 • Παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού και πάντα φορώντας τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ.
 • Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στην είσοδο της κουζίνας.
 • Χρήση Μ.Α.Π. στους εργαζόμενους στο χώρο της κουζίνας και εξασφάλιση επάρκειας γαντιών μίας χρήσης.

Εστιατόριο

Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής χεριών, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες, συναδέλφους ή τρίτους και χρησιμοποιεί σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό.

 • Το πρωινό σερβίρεται 07:30 – 10:00 π.μ. στη αίθουσα πρωινού του καταλύματος.
 • Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών στο εστιατόριο ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας του χώρου.
 • Ορίζοντα τα δέκα (10) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
 • Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
 • Εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων.

Ειδικότερα για την λειτουργία του μπουφέ (buffet) του πρωινού:

 • Παρέχονται απολυμαντικά μέσα σε σταθερές ή μη συσκευές για την απολύμανση ων χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από τον κάθε χώρο, ενώ γίνεται έλεγχος από το προσωπικό για τη χρήση του από τους πελάτες.
 • Το προσωπικό επιβλέπει την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των πελατών στο μπουφέ.
 • Στον μπουφέ έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά προστατευτικά (sneeze guards) – εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα το σερβίρισμα να πραγματοποιείται από τον πελάτη με την παροχή από το προσωπικό γαντιών μίας χρήσης, τα οποία θα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων ο οποίος βρίσκεται μετά το τέλος του μπουφέ. Απαιτείται η απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό που παρέχεται από το κατάλυμα, πριν και μετά τη χρήση των γαντιών.

Κολυμβητικές Δεξαμενές (Πισίνα)

 • Το κατάλυμα τηρεί τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
 • Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της πισίνας κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 5 τ.μ. επιφανείας νερού. Το προσωπικό μας, ενημερώνει για τον επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων εντός της πισίνας κάθε στιγμή.

Κλιματισμός και Αερισμός Χώρων

 • Το κατάλυμα τηρεί τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).
 • Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα.
 • Η αντικατάσταση των φίλτρων για τα κλιματιστικά τις μονάδες οικιακού τύπου (split units) θα γίνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. και οι εργασίες θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (μέσων ατομικής προστασίας, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης και της αναπνευστικής προστασίας.

Κοινόχρηστοι Χώροι (Ανοιχτοί και Κλειστοί)

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά, κοινόχρηστα WC.

 • η λειτουργία των χώρων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
 • σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις – εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων,
 • σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά διαλυμάτα (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών,
 • Έχει πραγματοποιηθεί αναδιάταξη στα έπιπλα των κοινόχρηστων χώρων ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός (2 άτομα/10 τ.μ.)
 • Στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια έχει τοποθετηθεί ενημερωτική σήμανση στους χρήστες να αποφεύγουν το συνωστισμό και να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό καπάκι για την αποφυγή μετάδοσης του αερολύματος από την τουαλέτα.
 • Έχει δοθεί έμφαση στην μη επανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου.
Κάντε Κράτηση